sziller.eu - 2021

Bitcoin fizetési megoldás

Bevezetés

Vállalkozásunk, — a sziller.eu — egy bitcoin alapú Megoldást kínál produktív-tőke növelés, adóoptimalizálás és folyamatos bitcoin likviditás megvalósításához, az ár-infláció hatásait kiküszöbölve. Ügyfeleink üzleteiben minden részletre kiterjedő megoldást adunk a bitcoinban történő fizetés elfogadására.
Megteremtjük továbbá a lehetőséget a vállalkozásban nyilvántartott bitcoinból közvetlen, szuverén, tőkealapú nyereség generálására. Megoldásunk kiterjed a bitcoin bevételezéstől, a fizetésen, a számlázáson át a könyvelés és a biztonságos tárolás részleteinek tisztázásáig.

Megoldásunk a következő öt alapvetésre épül
Note
 1. A bitcoin hosszútávon mért értéknövekedése megbízható védelmet nyújt az infációs hatások ellen.

 2. Egy vállalkozás bitcoinban könyvelt bevétele adómentes egészen addig, míg a bitcoinban szerzett nyereséget nem realizáljuk.

 3. A bitcoin eszköz - vállalkozáson belül, külső fél nélkül - kamatoztatható, bitcoin bevételt biztosítva, további jövedelmet generálva vállalkozásának - egy másodlagos üzleti modellben.

 4. Ügyfelünk kereskedelmi tevékenységének lényegéből eredően, erőfeszítés nélkül - érdemi versenyelőnyt élvez az említett másodlagos üzleti tevékenységben.

 5. A másodlagos tevékenység a bitcoin elfogadás következményeként eleve adott; fokozatosan, organikusan és skálázatóan növelhető.

Összefoglalva

Adómentesen(!) a vállalkozásban tartott bevétel felhasználásával, egy másodlagos üzleti tevékenységen keresztül (ahol ügyfelünknek fokozott versenyelőnye van), generálunk jövedelmet egy folyamatosan emelkedő értékű jószágban. Tesszük ezt úgy, hogy a kedvezőtlen árfolyamingadozás a másodlagos üzleti tevékenységet nem befolyásolja, így az árfolyamból adódó veszteséget soha nem kell realizálnunk.

Ismertetőnk részletesen bemutatja vállalkozásunk — a sziller.eu — által kiskereskedőknek nyújtott bitcoin alapú fizetési megoldás fontosabb részleteit, valamint a megértéshez szükséges technológiai hátteret. A Megoldás tervezésekor, illetve bevezetésekor a dokumentum további részében taglalt számos előnyön túl három alapvető kényelmi célt tartunk szem előtt:

 • Az Ügyfél számára elfogadáskor (bevételezés, számlázás, fizetés)…

 • …valamint a bevételek kezelésekor (elszámolás, könyvelés, tárolás, átváltás, utalás) felmerülő valamennyi problémát megoldjuk.

 • Ügyfelünk vevője számára zökkenőmentes fizetési lehetőséget kínálunk, bitcoinban.

Ügyfeleink

Megoldásunkat magyarországi, törvény szerint pénztárgép használatra kötelezett kiskereskedelmi egységek illetve -láncok számára terveztük. Jellemzően kisösszegű, azonnali fizetések bonyolítása a cél bitcoint használva, majd az így keletkezett bevétel ésszerű használata. A bemutatott megoldást modulárisan építjük fel. Kérésre személyre (üzletre) szabott kiegészítéseket is fejlesztünk.

Note

Ügyfelünk a kereskedő, aki elfogadja a bitcoint, így a saját vevője számára teszi lehetővé a bitcoinban történő fizetést.

Tisztában vagyunk a bitcoin újszerűségével, így Ügyfeleinket területileg is célzottan keressük - az alábbi megfontolások miatt elsősorban egyetemi-, illetve fiatal családok által lakott környezetben.

Ügyfeleink vevői

A bitcoin, mint az egyetlen valóban decentralizált és globális fizetőeszköz és hálózat, egy nyílt fejlesztésű technológia. Népszerűsége és értéke folyamatosan emelkedik. A Bitcoin körül épülő technológia pedig éppen a nyílt környezet miatt hajmeresztő sebességgel fejlődik. Napjaink tizen-, huszonéves generációja otthonosan használja, kereskedési, befektetési, fizetési vagy spekulációs céllal vagy fejleszt bitcoin alapú szoftvert, applikációkat. A bitcoinra épülő második rétegű fejlesztések mára hétköznapi böngészőből elérhető megoldásokat kínálnak.

Egy-két éven belül a bitcoin adatbázisa tradícionális fizetőeszközök alapjául is fog szolgálni, anélkül, hogy erről a végfelhasználó tudna. Az első fecskék már kirepültek: Twitter, Strike már tradícionális utalások gerinceként alkalmazza a Bitcoint, El Salvador pedig az első ország, mely hivatalos fizetőeszközként tekint rá.

A Bitcoin Magyarországon a fiatal generációt több irányból is megszólítja:

 • technológiai érdeklődés

 • autonóm pénzügyi döntéshozatal

 • önrendelkezés igénye

 • újszerű és értékálló befektetési lehetőség

 • bolygószintű gazdasági rendszer újragondolásának romantikus, lázadó egyszersmind kényszerű igénye.

Ez a korcsoport nem csupán kíváncsi, de hajlandó is erőfeszítéseket tenni az új technológia használatának érdekében. Az egyetemek főiskolák környékén található kiskereskedelmi egységekben adott bitcoin fizetési lehetőséggel újszerűsége, de akár használóik elveinek demonstratív képviselete miatt is hajlandóak élni. És van egy rakás geek, akik azért használják a bitcoint, mert geekek. Az egyetemvárosban jó eséllyel számíthatunk bitcoin fizetési hajlandóságra:

Mert menő, mert jó buli, mert fiatalos, mert tanulságos. És mert a bankok bekaphatják…

A 40-es felsőfokú végzettséggel rendelkező generációban növekszik azok száma, akik rendelkeznek bitcoin bevétellel. Az ő bitcoin bevételük könnyű szívvel kiadható hányada szintén potenciálisan Ügyfeleink boltjában költhető el.

E két csoportot lehet érdemes megcélozni. Hogy vevőink mit nyernek, ha bitcoin-t használva fizetnek, egy későbbi fejezetben fejtem ki: [Miért jó a vásárlónak?]

Mi a célunk a bitcoin elfogásával?

Megoldásunk az Ügyfél számára két egymásra épülő logika alapján térül meg, a célokat e két szempont alapján érdemes elkülöníteni.

Note

Azon túl, hogy a két eltérő logikájú cél egymástől függetlenül biztosít hasznot a vállalkozásnak, szervesen épülnek egymásra:
a másodlagos cél folyamatos megvalósulása mozdítja elő az elsődleges és jelentősebb haszonnal járó cél elérését.

Kiemelt cél: Tőke-felhalmozás és adóoptimalizálás

Hogyan érjük el a Kiemelt célt, melyet a bevezetőben felvázoltam?
 — Hogyan tartsuk adómentesen vállakozásunkban a jövedelmünket úgy, hogy azt használva további bevételt generálunk egy folyamatosan emelkedő értékű globálisan elfogadott pénznemben?

Fogadjunk el bitcoint, helyezzük ki a bitcoin likviditást általunk ellenőrzött, bevételt generáló fizetési csatornákba, mely csatornák jövedelmező működtetésében éppen az jelent előnyt, hogy kereskedőként folyamatosan bitcoin bevételünk keletkezik, adott esetben éppen az említett csatornákban.

A Kiemelt cél megvalósításával járó előnyök
 • Az Ügyfélnek bevétele keletkezik bitcoinban, ami:

  • mindaddig, míg a vállalkozásban marad, adómentes

  • Erőfeszítés nélkül jut egy globális fizteőeszközhöz, mely földrajzi és jogi-területi hatály nélkül elfogadott.

 • A Bitcoin bevétel gyors és végleges:

  • Az átutalás végleges. Nincs utólagos settlement kockázata, lehetetlen visszavonatni: csökken a fizetés kockázata.

  • Sem bankra, sem hitelkártya cégre nem kell támaszkodni a közvetlen fizetéskor: csökken a külső szereplőtől függés.

 • Eszköze keletkezik bitcoinban:

  • Az okosan tárolt bitcoin végrehajtása kifog a legkreatívabb elméken is.

  • A bitcoin az elmúlt tíz év legjobban teljesítő fizetőeszköze. Az eddig látottak alapján jelentős árfolyamnyereség valószínűsíthető a bitcoinban tárolt értéken.

  • Inflációs védelmet nyújt, ellensúlyozza a helyi valuta árfolyamkockázatát

  • diverzifikálja a vállalkozás készpénzállományát - eszközeit.

  • Csökken a kereskedő Fiat készpénz kitettsége.

  • közvetlenül, bizalmasan, nem lekövethető módon jut bitcoinhoz.

 • Az elsődleges üzleti modelltől teljesen független piacon a Lightning Network-ön tud bevételt generálni:

  • ezzel diverzifikálja az üzleti modelljét és cashflow-ját,

  • bitcoin-bevételét okkal hagyja vállalkozásában (az adóoptimalizáláson túl)

  • mindezt minimális hozzáadott ráfordítás mellet.

 • Része lesz egy rohamos sebességgel növekvő globális decentralizált hálózatnak, annak kiépülési fázisában. Ezzel lépéselőnybe kerül a hálózathoz később csatlakozókkal szemben.

Mire van szüksége a vállalkozásnak, hogy ezeket az előnyöket élvezze, hogy Kiemelt célkitűzéseit elérje? - elsősorban folyamatosan biztosított bitcoin likviditásra. E nagyon fontos kitételt a [Likviditás] pont alatt részletezem.

Kiegészítő cél: Folyamatos likviditás

 • Hogyan tegyünk szert folyamatos likviditásra bitcoinban, annak érdekében, hogy elérjük Kiemelt célunkat?

Úgy hogy kereskedőként továbbra is árut adunk el.
A bitcoin elfogadása saját jogon is bevételt biztosít,
egyszersmind megteremti a szükséges likviditást, mely a Kiemelt cél elérésének feltétele.

Note

Megfordítva:
az árunk fejében folyamatos bitcoin likviditást vásárolunk vevőinktől.

A Kiegészítő céllal járó egyéb előnyök
 • Az Ügyfélnek bevétele keletkezik Bitcoinban, tehát:

  • a vevők száma növekszik,

  • Egy teljesen új fizetőeszköz által diverzifikálja a vevőkörét,

 • A Lightning Csatornás fizetés a vevőt visszatérésre ösztönzi. A fizetés jellegéből fakadóan törzsvásárlói mentalitás alakul ki.

 • A Bitcoin bevétel gyors és végleges:

  • újabb fölösleges készülékek nélkül, egy egyszerű mobiltelefon és azon futó applikáció segítségével azonnali fizetést tud fogadni. A fizetés lebonyolítása nem különbözik a banki érintésmentes fizetésektől, azonban - szemben a banki fizetésekkel - tetszőleges innovációs potenciált nyújt.

  • Bank vagy hitelkártyacég nem tudja önhatalmúlag változtatni a költségeket.

 • Lehetővé válik internetes fizetés közbülső szereplő nélkül. Bejáratott bitcoin elfogadóhely zökkenőmentesen tud webes fizetést implementálni.

  • A bitcoin fizetés szervesen integrálható bármilyen Webes felületre, itt sem kell külső céggel, bankkal egyeztetni.

  • Bármilyen számítástechnikai fejlesztésbe szabadon integrálható.

  • Az elsődleges üzleti modell miatt, a Lightning Network-ön jelentős versenyelőnnyel indul. lásd: [Likviditás]

 • Megoldásunk lehetővé teszi a könyvelés automatizálását, a fizetések digitális nyilvántartását

Mi is ez a másodlagos üzleti tevékenység?

Ahogy írásom technológiai fejezetében részletesen ismertetni fogom, a kiskereskedői tevékenységéből eredő adottság hatalmas előnyt jelent a Lightning Network Hálózati csomópontjának üzemeltetésekor.

Másodlagos üzleti tevékenység alatt egy jövedelmező, bevételt generáló Lightning Hálózati Pont (Node) fenntartását és üzemeltetését értem. Egy ilyen Node a bitcoin fizetés elfogadása okán eleve telepítve lesz. Ha egy vevő bitcoinban fizet, e bevétel további konstans jövedelmet generál: Lightning Hálózat szereplői számára a Node-on hagyott likviditás ugyanis érték (alternatív költsége van), amiért e szereplők tranzakciós díjat fizetnek. Így a kereskedelmi tevékenységtől független, de annak bevételei miatt versenyelőnyt élvező másodlagos tevékenységet tud folytatni Ügyfelünk. Likviditásának alternatív költsége alacsony: ne feledjük az adózási szabályok miatt eleve jobban jár, ha az esődleges tevékenységéből fakadó bevételt nem veszi ki vállalkozásából. Az említett versenyelőnyét a likviditás fejezetben fejtjem ki. [Likviditás]

A jövedelemet adómentesen a cégben tartva, annak közvetlen és automatizált használatával további bevételt generálunk egy folyamatosan emelkedő értékű jószágban. A kedvezőtlen árfolyamingadozást pedig nem kell realizálnunk, mert Node-unk alacsony árfolyamon ugyanúgy nyereséget termel.

Érdemes bitcoin bevételre szert tenni

A fentiekből látható, hogy nem csupán az elsődleges üzleti modell szempontjából célszerű elfogadni bitcoint, de az értéktárolás, az árfolyamnyereség, az adóelőny és egy potenciális másodlagos üzleti modell megvalósításának kombinációja a tökéletes erőforrás-kezelés letéteményese.

A Kereskedő így joggal fontolhatja meg a következő előnyök nyújtását - üzletébe betérő vevője számára:

 • kedvezményes árazás bitcoin fizetéskor (az adóelőny miatt tisztességes laufunk van)

 • mennyiségi kedvezmény on-chain fizetéskor

 • a vevő irányába nyújtott likviditás kétirányú pénzmozgással - Lightning hálózati szolgáltatás

 • törzsvásárlói konstrukciók

 • egyéb Lightning hálózati - azaz másodlagos üzleti modell- szolgáltatások (circular rebalancing, looping…)

Miért jó a vásárlónak?

A bitcoinban fizető vásárlónk arcélét korábban már megrajzoltuk: [Ügyfeleink vevői]
Ügyfelünk jószívvel ajánlhatja vevőinek a Bitcoin fizetést, hiszen:

 • A vevő valóságos értékért cserélheti el, költeni tudja a bitcoinját.

 • A bitcoinban történő költés miatt a vevő mentesül az adófizetési kötelezettség alól.

 • A vevő Lightning csatornát nyithat a kereskedő felé, megnyitva az utat saját Node üzemeltetéséhez.

 • A vevő Lightning tranzakcióval önmaga is likviddé teszi eszközeit

 • gyors fizetést tesz lehetővé

 • ha pedig elfogadjuk, hogy Ügyfelünk a bitcoin likviditás érdekében ösztönözheti a vásárlót, akkor a vevő motivációja egy csapásra növelhető:

  • a vevő kedvezményesen vásárolhat,

  • csoprtos költéseket végezhet.

  • törzsvásárlói kedvezményeket kaphat.

  • Vásárolhat önmaga felé Lightnig csatornát vagy akár külső likviditást a kereskedőtől.

  • Vásárolhat másodlagos szolgáltatásokat a Lightning Network-ön.

  • … és sorolhatnánk. A Vevő motiválásának csupán Ügyfelünk fantáziája szabhat határt.

Mi történik fizetéskor

Ebben a fejezetben mindkét szereplő szemszögéből bemutatjuk a fizetés menetét.

Fizetés a vásárló szemszögéből

Mielőtt a vásárló kifizetné a vásárolt/ fogyasztott/ igénybe vett terméket/ szolgáltatást, egy - jól látható helyen kihelyezett - kijelzőről leolvassa az aktuálisan alkalmazott HUF/BTC keresztárfolyamot. Ha fennáll, jelzi az eladó felé bitcoin fizetési szándékát és ennek módját. Alacsony értékű fizetés esetén - mikor az onchain fizetés költsége aránylag magas - bitcoin fizetési módként [LightningNetwork] - értelem szerűen - a Lightning fizetést válaszja. Az alábbi három módszer valamelyikével:

 1. Lightning tárcával, lightning utalással fizet a hálózaton

 2. általa választott nagyságú likviditás segítségével új, közvetlen csatornát nyit a kereskedő Node-ja felé

 3. a kereskedő felé korábban létrehozott közvetlen csatornán fizet.

A kereskedő által felvillantott QR-kódot beolvasva kifizeti az összeget bitcoinban, majd átveszi a felé nyújtott bizonylatot. (igény szerint ÁFÁ-s számlát is kaphat, ha kíván. Pontosan úgy, mint a megszokott fizetések esetében) A 2. esetben döntenie kell, mekkora összeget szabadít fel az újonnan nyitott csatorna fenntartására.

Ezek után elégedetten, huncut mosollyan a szája szélén távozik a boltból.

Fizetés a kereskedő - ügyfél szemszögéből

Az üzletben egy jól látható helyen kihelyezi az aktuális bitcoin - ft árfolyamot. (célszerűen: X satoshi = 1 HUF) Pénztárgépnél történő fizetés előtt a vevő/vendég bejelenti a bitcoin fizetési igényét. A kereskedő - általunk biztosított és/vagy konfigurált - készüléken megjelenik a számla QR kód formájában. Amint a vevő ezt beolvasta, a pénztárgépben rögzítik a vásárlás tényét. A kereskedő átadja a pénztárblokkot a vendégnek.

Ha a vevő új csatornát kíván nyitni, érdemes lehet egyeztetni törzsvásárlói szokásokról, esetleges másodlagos üzleti modelről, mivel a felszabadított likviditás összege nagyban függ ezektől.

Miután az ügyfél távozott az üzletből több megoldás is van a bitcoin könyvelésére. Ezek egytől-egyig jól tervezhető műveletek. Megoldásunk könyvelésre, adózási tanácsadásra egyaránt kiterjed.

On-chain vagy Off-chain fizetési mód

Nagy biztonságú, ezzel összefüggésben magasabb értékű bitcoin fizetéseket a bitcoin Blockchainre írva számoljuk el. Alacsonyabb értékű, azonnal elszámolható - de a Blockchainen késleltethetően véglegesítésű tranzakciókat - a Lightning hálózaton bonyolítunk. A különböző módszereket az alábbiakban röviden ismertetem:

 1. Ez az 1. rétegű - tradicionális - elszámolás. A blochchainen 10 percenként véglegesített blokkokban rögzítjük az átutalás tényét és részleteit. Ez az átlagos bitcoin használó számára az ismert és hétköznapi megoldás. A rendszer tulajdonságai globális szinten viszont legfeljebb másodpercenként 7 ilyen tranzakciót tesznek lehetővé. Ez messze nem elég kiskereskedelmi forgalom és - ezzel összefüggésben - alacsony értékű trazakciók nyilvántartására, hiszen a piac folyamatosan növekvő illetéket kényszerít ki, ami nem kedvez a kis értékű TX on-chain kezdeményezésének.

 2. A 2. rétegű elszámolás. A blockchain fölött húzódó azonnali átutalási hálózat, melyet kisösszegű fizetésekre fejleszt a Bitcoin közösség. A villámgyors utalások Lightning hálózatot használva [LightningNetwork] érnek célt. Két eltérő utat is választhat a vevő. Mindkettő azonnali és végleges utalást eredményez:

  1. Lightning Network utalás, abban az esetben, ha a vevő rendelkezik megfelelő tárcával

  2. Közvetlen Lightning Csatorna nyitása, ha a vevő Node-dal is rendelkezik

Lightning Network

a Bitcoin Blockchain első rétege fölött, arra támaszkodó második rétegként épülő hálózat. Alapvető építőeleme a két szereplő között létrejött konszenzusos kapcsolat:

Lightning Channel - Lightning csatorna

Két fél egymás között - autonom és helyi - biztonsági intézkedések mellett a Blockchainen biztosított fizetési csatornát hoz létre, egy speciális blockchain tranzakció segítségével. E tranzakció és a két fél saját szoftverei által kikényszerített szabályok garantálják a konszenzust a két fél között. A csatorna létrejöttével a két fél korlátlan gyakorisággal tud a felszabadított likviditás keretein belül tetszőlegesen kisösszegű tranzakciókat kezdeményezni egymás felé. Az így kicserélt - pusztán kettőjük által ismert - tranzakciók folyamatosan frissítik kettőjük mérlegét, melynek állapota tetszőleges időpontban elszámolható a Bitcoin Blockchainen. A felek tulajdonképpen csekkeket küldözgetnek egymásnak, melyek közül az aktuális bármikor beváltható a Blockchainen. Az egymás között küldött, a blockchaint nem érintő tranzakcióknak nincsen költsége.

Számos csatorna összessége pedig létrehozza a hálózatot:

Lightning Network - Lightning hálózat

A Lightning Network olyan gépek összessége, amik legalább egy tetszőleges hosszúságú csatorna láncolaton keresztül összeköttetésbe kerülhetnek. E hálózat azt eredményezi, hogy két fél közvetlen csatorna nélkül - közbülső Hálózati pontokon (mostantól Node) keresztül - is tud egymásnak bitcoint küldeni. Mivel az így küldött tranzakciók nem érintkeznek a Bitcoin Blockchainnel, ezek összességére nem vonatkoznak méretkorlátok, így gyakorlatilag korlátlan sűrűséggel küldhetőek. Egy-egy Lightning Networkön küldött 1000 Ft értékű Tranzakció díja jelenleg kb. 3 fillér.

Likviditás

A bitcoin full reserve - azaz teljes tartalékra épülő rendszer, nem ismeri a hitelt. Egy csatornát úgy célszerű elképzelnünk, mint egy abakusz rúdját. A rúd bal oldala a saját likviditásom a jobb oldala az aktuális partneré. Hitel híjján egy-egy rúdon annyi bitcoin tud csupán mozogni, amennyit a kezdő tranzakció idején felfűztünk rá.

saját        külső
1 |ooo----------oooooo|  Antal
2 |---------------oooo|  Bea
3 |ooooo----------oooo|  Csaba
4 |oo----------------o|  Dezső
5 |ooo----------------|  Emma
6 |ooo--------------oo|  Fanni

Bármely fél, csak akkor tud fizetni, ha a saját oldalán elegendő saját likviditása van egy csatornában. Erre - a saját oldali likviditásra - a hálózat minden tagjának közvetlen ráhatása van. Ami viszont fontosabb, és a partnerektől függ, az a külső likviditás. A szereplők csak úgy tudnak fizetést fogadni, ha adott csatora másik oldalán elegendő külső likviditás adott.

Note

A külső likviditás hiánycikk!
A bitcoint elfogadó kereskedőnek viszont adottság!

Példák likviditás kezelésére és fizetések továbbítására

Tételezzük fel, hogy partnereim nem állnak egymással kapcsolatban, egymásnak szánt fizetéseiket rajtam keresztül kívánják bonyolítani.

 • Antal fizetni szeretne Beának 2 satoshit: nem tudjuk megolDezső, mert bár nekem át tud utalni, nekem nincsen likviditásom Bea felé

 • Bea szeretne fizetni 2 satoshit Antalnak: átutal nekem 2 satoshit, így kettőnk mérlege (2-2)-re módosul, én pedig továbbutalom Antalnak, így vele (1-8) lesz az új mérlegünk.

 • Emma nem tud senkinek sem utalni, hiszen a felém nyitott csatornájában nincsen saját oldali likviditása, viszont Bea kivételével bárkitől fogadhat utalást legfeljebb 3 satoshi értékben, én ui. nem tudok felé többet továbbítani.

 • Emma például on-chain tranzakcióval utalhat nekem 3 satoshit, én pedig off-chain átutalom a csatornánkban lévő likviditást. Emma onnantól újra fizetőképes lesz a csatornánkon keresztül.

 • Ha Fanni el kívánja költeni minden pénzét, azt Beán kívül bárkinek tudom továbbítani.

 • A kiinduló állapotban nekem 3 + 0 + 5 + 2 + 3 + 3 = 16 satoshi a vagyonom, és ez mindaddig így marad míg csak továbbítom a tranzakciókat. Ez az én saját likviditásom. Ezt az összeget bármikor átírhatom a Blockchainre, amennyiben zárom a csatornákat.

 • Ha úgy döntök, hogy tranzakciós díjat szedek, akkor ezt nyilvánosságra hozom útvonalkereséskor. Onnantól ez a küldött összegek elszámolásában látszani fog: Antal 4 satoshit kíván küldeni Csabának. Ha 20%-os díjat számolok, Antal kénytelen lesz 5 satoshit küldeni Nekem, én pedig 4-et továbbítok Csaba felé.

 • Ha Csaba Dezsőnak szeretne 2 satoshit küldeni, csak akkor fogja tudni azt rajtam keresztül intézni, ha a Node-om nem számol fel díjat.

Probléma

Ha én tranzakciós bevételre kívánok szert tenni, azaz utalásokat akarok továbbítani, szükségem van olyan csatornákra, melyek hajlandóak az ő saját-oldalukon, azaz a felőlem nézve külső oldalon Likviditást helyezni a csatornánkba. Erre viszont nehéz valakit motiválni, aki egyébként szívesebben irányítja a likviditását jól működő Node-ok felé. Az a Node, melynek magas a külső likviditása, több tranzakciót tud bonyolítani. A saját olDezső likviditást könnyedén tudom kontrollálni. A külső oldali likviditás a partner ellenőrzése alatt áll, tőle azt meg kell "vásárolnom". Például árucikkért.

Versenyelőny

Egy kereskedő által üzemeltetett Node hatalmas versenyelőnnyel indul, hiszen az elsődleges üzletéből kifolyólag könnyedén tud szert tenni külső likviditásra. Ha a pékségembe naponta betérő vásárló, rendszeres bitcoin fizetésekben gondolkodik, érdemes csatornát nyitnia felém:

 • mert lesz közvetlen és élő csatornája

 • mert a felém történő utalásai díjmentesek lesznek

 • és mert nekem is jól felfogott érdekem bitcoin bevételt generálnom, számíthat ösztönzésre részemről.

Nekem a bitcoin fizetések farvizén keletkezik A Lightning Network-ön külső likviditásom. Így az adott vásárló - vagy rajta keresztül bárki - használhatja a Node-omat, ott hátrahagyva a tranzakciós díjat.

Note

Jól kezelt, kellő likviditással rendelkező Lightning Node várhatóan jelentős bevételeket fog generálni a Lighning Network törvényszerű térnyerésével. A hálózatok növekedésének sajátja, hogy a korai beszállók nagyságrendekkel többet tudnak a hálózat növekedéséből profitálni.

Lightning Network mint bevételi forrás

Érdemes két különböző Node-ot megkülönböztetni.

A - Fizetési pont

Azok a Lightning Node-ok, melyeket egy-egy pénztárca háttereként üzemeltetnek, általában néhány csatornát tartanak fenn, kifejezetten fizetési, vagy fizetés fogadási céllal. Ezen Node-okon jellemzően nem haladnak át fizetési útvonalak, e Node-ok a tulajdonos tranzakcióinak kezdő illetve végpontjaként szolgálnak. Legtöbbször közvetlenül csatlakoznak azokhoz a Node-okhoz, akiknek fizetnek, vagy amelyikektől fizetést várnak. Mint említettük, ezek a fizetések teljesen ingyen történnek, hiszen csak a két végpont erőforrásait használjuk. A két végpont között nincs értelme díjról beszélni.

B - Hálózati csomópont

Ha egy Node megfelelő mennyiségű, jól megválasztott irányú és kellő likviditású csatornával rendelkezik, képes lehet tömegesen kiszolgálni a rendszer útvonalkeresési (routolási) igényeit. Ha egy Node külső likviditást továbbít, kérhet tranzakciós díjat. Mivel az eredeti küldő fél előre tisztában van egyes útvonalak díjszabásával, nyílt piaci verseny alakul a Node-ok között továbbítási díjak alapján. Ezen a piacon a jól beágyazott, megfelelő nagyságú és irányú likviditással rendelkező Node-ok előnyben vannak, magasabb bevételre számíthatnak.

A fejlődés várható iránya

A Lightning Network jelenleg hiperexponenciális sebességgel növekszik, azaz hónapról hónapra növekvő százalékkal emelkedik a csatornák száma. Jelenleg közel 30.000 Lightning Node működik világszerte, nagyjából 80.000 csatornát üzemeltetve. Mivel a Lightning Networkkel párhuzamosan az arra épülő szoftver megoldások is folyamatosan készülnek, joggal feltételezhető, hogy a hálózat idén a fejlesztési korszakából kilépva a felhasználói terjedés szakaszába lép.

A tranzakciók számának ugrásszerű növekedése azt is jelenti, hogy a Hálózait csomópontok iránt növekszik a kereslet, egyre magasabb összegeket, egyre több tranzakciót próbál a rendszer lebonyolítani.

A vállalkozásunk célja és bevételei

Küldetésünk

A sziller.eu növekvő számú kiskereskedelmi egység bevonásával folyamatosan növelni kívánja az országban működő bitcoin elfogadóhelyek, és ezen keresztül a 2. rétegű - Lightning Network - Node-ok - csomóponti gépeinek számát; valamint a lokálisan a Lightning Networkben felszabadított likviditás mennyiségét.

Vállalkozásunk szolgáltatásai
 • E dokumentumban ismertetett bitcoin fizetési megoldás kiépítése, testreszabása Ügyfeleink számára.

 • A bemutatott Lightning Network építőelemét alkotó Node kialakítása, felügyelete, kezelése.

 • További speciális Bitcoin vonatkozású megoldások kidolgozása és megvalósítása: tervezéstől, megvalósításon és tesztelésen át a dokumentációig.

 • Ügyfélre szabott szakértői tanácsadás: magyarul, angolul és németül.

 • Saját Routing-Node üzemeltetése, ügyfeleink potenciális másodlagos üzleti modeljének kiszolgálása.

 • Súlyponti Node létrehozása, üzemeltetése.

 • …számos további lehetséges innováció és a Bitcoinhoz kapcsolódó szolgáltatás, szoftverfejlesztés.

Honlapunk: sziller.eu